TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 05/2019

16/05/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 05/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: – Block A: Thi công ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 05/2019
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 05/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: – Block A: Thi công coffa, cốt thép tầng 8 – Block B: Thi công coffa, cốt thép sàn tầng 6 – Block C: Thi công bê tông sàn tầng ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 04/2019

18/04/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 04/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: – Block A: Thi công ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 04/2019
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 04/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: – Block A: Thi công coffa tầng 11 – Block B: Thi công bê tông, coffa tầng 8 – Block C: Thi công bê tông, coffa tầng 15 – Block ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 03/2019

14/03/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 03/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: – Block A: Thi công ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 03/2019
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 03/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: – Block A: Thi công coffa, cốt thép tầng 8 – Block B: Thi công coffa, cốt thép sàn tầng 6 – Block C: Thi công bê tông sàn tầng ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 02/2019

15/02/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 02/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 02/2019
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 02/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận đặt chỗ ưu tiên. Để lấy căn đúng nhu cầu, quý khách hàng quan tâm xin liên hệ HOTLINE HOTLINE 0919 346 357 Căn ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 01/2019

22/01/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 01/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 01/2019
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 01/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận đặt chỗ ưu tiên. Để lấy căn đúng nhu cầu, quý khách hàng quan tâm xin liên hệ HOTLINE HOTLINE 0919 346 357 Căn ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 12/2018

19/01/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 12/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 12/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 12/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận đặt chỗ ưu tiên. Để lấy căn đúng nhu cầu, quý khách hàng quan tâm xin liên hệ HOTLINE HOTLINE 0919 346 357 Căn ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 10/2018

19/01/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 10/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 10/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 10/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Hiện tại dự án đang nhận đặt chỗ ưu tiên. Để lấy căn đúng nhu cầu, quý khách hàng quan tâm xin liên hệ HOTLINE HOTLINE 0919 346 357 Căn ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Sapphira Khang Điền tháng 05/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 05/2018

17/05/2018
Tiến độ xây dựng căn hộ Sapphira Khang Điền tháng 05/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN THÁNG 05/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Tiến độ xây dựng căn hộ Sapphira Khang Điền tháng 05/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 357 book ...