Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 01/2019

15/02/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 01/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 01/2019
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 01/2019 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng 12/2018 Block A, B giao nhà tháng 06/2019 ĐỘC QUYỀN 10 CĂN HỘ 2-3PN CHUYỂN NHƯỢNG GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN. LIÊN HỆ NGAY ...

Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 12/2018

19/12/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 12/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 12/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 12/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng 12/2018 Block A, B giao nhà tháng 06/2019 ĐỘC QUYỀN 10 CĂN HỘ 2-3PN CHUYỂN NHƯỢNG GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN. LIÊN HỆ NGAY ...

Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 11/2018

01/12/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 11/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 11/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 11/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng 12/2018 Block A, B giao nhà tháng 06/2019 ĐỘC QUYỀN 10 CĂN HỘ 2-3PN CHUYỂN NHƯỢNG GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN. LIÊN HỆ NGAY ...

Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 10/2018

08/11/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 10/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 10/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 10/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng 12/2018 Block A, B giao nhà tháng 06/2019 ĐỘC QUYỀN 10 CĂN HỘ 2-3PN CHUYỂN NHƯỢNG GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN. LIÊN HỆ NGAY ...

Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 09/2018

02/10/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 09/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 09/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 09/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng 12/2018 Block A, B giao nhà tháng 06/2019 Còn các căn giá gốc CĐT, ưu đãi tặng voucher giảm giá 30trđ trước 30/05, tầng ...

Tiến độ xây dựng Dự án căn hộ Jamila Khang Điền tháng 08/2018

22/08/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 08/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng ...
Tiến độ xây dựng Dự án căn hộ Jamila Khang Điền tháng 08/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 08/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng 12/2018 Block A, B giao nhà tháng 06/2019 Còn các căn giá gốc CĐT, ưu đãi tặng voucher giảm giá 30trđ trước 30/05, tầng ...

Tiến độ Dự án căn hộ Jamila Khang Điền tháng 07/2018

31/07/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 07/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng ...
Tiến độ Dự án căn hộ Jamila Khang Điền tháng 07/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 07/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block C, D giao nhà tháng 12/2018 Block A, B giao nhà tháng 06/2019 Còn các căn giá gốc CĐT, ưu đãi tặng voucher giảm giá 30trđ trước 30/05, tầng ...

Tiến độ Dự án căn hộ Jamila Khang Điền tháng 6/2018

05/07/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 06/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block A – Gia công ...
Tiến độ Dự án căn hộ Jamila Khang Điền tháng 6/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN MỚI NHẤT THÁNG 06/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Block A – Gia công lắp đặt cốt pha, cốt thép dầm sàn tầng 23, đổ bê tông sàn 23. Block B – Lắp đặt cốt thép, cốt pha tường ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền mới nhất 15/05/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN NGÀY 15/05/2018

17/05/2018
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 05/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN NGÀY 15/05/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 05/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 357 book ...

Jamila Khang Điền cất nóc vượt tiến độ 1 tháng

07/05/2018
Ngày 4/5/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình tổ chức “Lễ cất nóc Block C dự ...
Jamila Khang Điền cất nóc vượt tiến độ 1 tháng
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Ngày 4/5/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình tổ chức “Lễ cất nóc Block C dự án Jamila” tại khuôn viên dự án (mặt tiền đường Song Hành, Q 9, TP.HCM). So với cam kết ban đầu, Block ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN NGÀY 16/04/2018

21/04/2018
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 04/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN NGÀY 16/04/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 04/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 357 book ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN THÁNG 04/2018

09/04/2018
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 04/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ JAMILA KHANG ĐIỀN THÁNG 04/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Tiến độ xây dựng căn hộ Jamila Khang Điền tháng 04/2018. Website cập nhật liên tục tiến độ dự án cho quý khách tham khảo. Gọi HOTLINE 0919 346 357 book ...