Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier tháng 01/2019

15/02/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 01/2098 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier tháng 01/2019
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 01/2098 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. tiến độ xây dựng căn hộ botanica Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019. Tiến độ xây dựng căn hộ botanica.  Hiện dự án Botanica ...

Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier tháng 12/2018

24/12/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 12/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier tháng 12/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 12/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. tiến độ xây dựng botanica Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019.  Hiện dự án Botanica Premier đang có sản phẩm căn hộ 1PN, 1+1PN, ...

Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 11/2018

17/11/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 11/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng ...
Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 11/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 11/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. tiến độ xây dựng botanica Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019.  Hiện dự án Botanica Premier đang có sản phẩm căn hộ 1PN, 1+1PN, ...

Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 10/2018

12/10/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 10/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng ...
Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 10/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 10/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. tiến độ xây dựng botanica Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019.  Hiện dự án Botanica Premier đang có sản phẩm căn hộ 1PN, 1+1PN, ...

Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 09/2018

02/10/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 09/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng ...
Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 09/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 09/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. tiến độ xây dựng botanica Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019.  Hiện dự án Botanica Premier đang có sản phẩm căn hộ 1PN, 1+1PN, ...
Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 7/2018

Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 07/2018

20/07/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 07/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng ...
Tiến độ xây dựng Botanica Premier tháng 07/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 07/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. tiến độ xây dựng botanica Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019.  Hiện dự án Botanica Premier đang có sản phẩm căn hộ 1PN, 1+1PN, ...

Tiến độ Botanica Premier tháng 06/2018

13/07/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 06/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Cất nóc tháp B, C, đang ...
Tiến độ Botanica Premier tháng 06/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 06/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Cất nóc tháp B, C, đang hoàn thiện nội thất bên trong căn hộ. Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019.  Hiện dự ...

Tiến độ Botanica Premier tháng 05/2018

17/05/2018
Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier Novaland Quận Phú Nhuận. Bảng giá 10 căn giá tốt nhất dự án, thanh toán nhẹ. Liên hệ HOTLINE 0919346 357 ...
Tiến độ Botanica Premier tháng 05/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier Novaland Quận Phú Nhuận. Bảng giá 10 căn giá tốt nhất dự án, thanh toán nhẹ. Liên hệ HOTLINE 0919346 357 nhận báo giá chính ...

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BOTANICA PREMIER THÁNG 04/2018

10/04/2018
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 04/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Cất nóc tháp B, C, đang ...
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BOTANICA PREMIER THÁNG 04/2018
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BOTANICA PREMIER MỚI NHẤT THÁNG 04/2018 Cập nhật hàng tháng cho quý khách hàng theo dõi dự án: Cất nóc tháp B, C, đang hoàn thiện ngoài. Tháp A đang đổ sàn tầng 3. Tháp B,C bàn giao nhà vào tháng 12/2018. Tháp A bàn giao nhà vào tháng 06/2019. ...
căn hộ Botanica Premier

ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ 2PN BOTANICA PREMIER 23.12.2017

02/01/2018
Căn hộ Botanica Premier cập nhật mới nhất ngày 23/12/2017. Cất nóc tháp B, C. Tháp A đang đào hầm B2. Hoàn thiện mặt ngoài tháp C đến tầng 5. ...
ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ 2PN BOTANICA PREMIER 23.12.2017
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Căn hộ Botanica Premier cập nhật mới nhất ngày 23/12/2017. Cất nóc tháp B, C. Tháp A đang đào hầm B2. Hoàn thiện mặt ngoài tháp C đến tầng 5. Hiện dự án Botanica Premier đang có sản phẩm căn hộ 1PN, 1+1PN, 2PN, 3PN và Officetel khách hàng mua đợt đầu cần chuyển nhượng ...
Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier

Tiến độ xây dựng Botanica Premier Tháng 4/2017

14/05/2017
Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier mới nhất. Gọi HOTLINE 0919 346 357 để nhận báo giá 10 căn tốt nhất từ chủ đầu tư.
Tiến độ xây dựng Botanica Premier Tháng 4/2017
Warning: Missing argument 1 for limited_excerpt(), called in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/template/microdata-article.php on line 20 and defined in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 556

Notice: Undefined variable: charlength in /home/hunle/domains/chung-cu.vn/public_html/wp-content/themes/waytech/functions/functions-extra.php on line 564
Tiến độ xây dựng căn hộ Botanica Premier mới nhất. Gọi HOTLINE 0919 346 357 để nhận báo giá 10 căn tốt nhất từ chủ ...